Δραστηριότητες

Πηγή: UNICEFMK

Δραστηριότητα 1: Πήγαινε μπροστά σε δικαίωμα παιδιού

Δραστηριότητα 2: Τα δικαιώματα του παιδιού σε κίνδυνο