Υποενότητα 1 Θεωρητικό υπόβαθρο

Τι είναι η Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα του Παιδιού (UNCRC) και γιατί έχει σημασία; Από πού προήλθε;

Ποιοι είναι οι κάτοχοι δικαιωμάτων και οι φέροντες καθηκόντων; Τι αναφέρει η UNCRC και πώς γίνεται «πραγματικότητα»;

Παρακολουθήστε το βίντεο από το Κέντρο για τα Δικαιώματα του Παιδιού που παρέχει μια εισαγωγική επισκόπηση της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα του Παιδιού (UNCRC) και απαντήστε στις παρακάτω ερωτήσεις.