Θέμα 1 Η Σύμβαση UNCRC

  • Η Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα του Παιδιού, που υπογράφηκε το 1989, είναι μια σημαντική συμφωνία από χώρες που έχουν υποσχεθεί να προστατεύσουν τα δικαιώματα των παιδιών.
  • Η Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού εξηγεί ποια είναι τα παιδιά, όλα τα δικαιώματά τους και τις ευθύνες των κυβερνήσεων.
  • Όλα τα δικαιώματα συνδέονται, είναι όλα εξίσου σημαντικά και δεν μπορούν να αφαιρεθούν από τα παιδιά.