Θέμα 2 Πού ισχύουν τα δικαιώματα του παιδιού; Κοινωνικές, οικονομικές και πολιτισμικές διαστάσεις

Τα δικαιώματα του παιδιού καλύπτουν και προστατεύουν:

 • Οικογενειακή ζωή
 • Σχολική ζωή
 • Ελεύθερος χρόνος
 • Υγεία & Σωματική και Ψυχική Ευεξία
 • Συμβολή σε κοινωνικά ζητήματα
 • Συμβολή στον πολιτισμό
 • Συμβολή στην οικονομία
 • Σύγκρουση με τη νομοθεσία
 • Αλληλεπίδραση με τις αρχές και τις υπηρεσίες
 • Χρήση τεχνολογίας
 • Εγκληματικές ενέργειες κατά παιδιών και/ή των οικογενειών τους
 • Ανάγκη των παιδιών να ξεφύγουν από κινδύνους όπως ο πόλεμος ή οι φυσικές καταστροφές και πολλά άλλα μέρη της σύγχρονης και μελλοντικής ζωής.