Θέμα 2 Τι είναι ανθρώπινο δικαίωμα;

«Τα ανθρώπινα δικαιώματα είναι δικαιώματα που έχουμε απλώς και μόνο επειδή υπάρχουμε ως ανθρώπινα όντα – δεν παραχωρούνται από κανένα κράτος. Αυτά τα οικουμενικά δικαιώματα είναι εγγενή σε όλους μας, ανεξαρτήτως εθνικότητας, φύλου, εθνικής ή εθνοτικής καταγωγής, χρώματος, θρησκείας, γλώσσας ή οιασδήποτε άλλης ιδιότητας. Κυμαίνονται από τα πλέον θεμελιώδη – το δικαίωμα στη ζωή – έως εκείνα που κάνουν τη ζωή να αξίζει να τη ζεις, όπως το δικαίωμα στην τροφή, την εκπαίδευση, την εργασία, την υγεία και την ελευθερία».

Χαρακτηριστικά των ανθρωπίνων δικαιωμάτων

  • Οικουμενικά: κάθε άνθρωπος τα δικαιούται, ανεξαρτήτως του πού ζει και ασχέτως του τι αναφέρει ο νόμος του συγκεκριμένου κράτους που ζει.
  • Αναπαλλοτρίωτα: οι άνθρωποι δεν μπορούν να αποτρέπονται από την άσκηση αυτών των δικαιωμάτων εκτός εάν ειδικές περιστάσεις επιβάλλουν αυτή την αποτροπή.
  • Αδιαίρετα και αλληλοεξαρτώμενα: ένα κράτος δεν μπορεί να ισχυριστεί ότι εγγυάται ορισμένα ανθρώπινα δικαιώματα, αλλά αρνείται να προστατεύσει άλλα. Παράδειγμα: μια κυβέρνηση δεν μπορεί να φυλακίζει ανθρώπους παράνομα και ταυτόχρονα να ισχυρίζεται ότι νοιάζεται για την εθνική οικονομία καθώς δημιουργεί θέσεις εργασίας. Ποιος θα καλύψει τις κενές θέσεις όταν φυλακίζονται χωρίς σοβαρό λόγο άτομα που έχουν δικαίωμα εργασίας;
  • Ίσα: «Όλοι οι άνθρωποι γεννιούνται ελεύθεροι και ίσοι σε αξιοπρέπεια και δικαιώματα». Ούτε αποκλειστικά άνδρες, ούτε αποκλειστικά ετεροφυλόφιλα άτομα, ούτε μεγαλύτερης ηλικίας, ούτε συγκεκριμένης θρησκείας ή χρώματος κ.λπ.: ΟΛΟΙ ΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ

Τα θεμελιώδη ανθρώπινα δικαιώματα έχουν καθιερωθεί από τρία κύρια διεθνή μέσα, μεταξύ άλλων:

  • την Οικουμενική Διακήρυξη για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα του 1948 (ΟΔΑΔ)
  • το Διεθνές Σύμφωνο για τα Ατομικά και Πολιτικά Δικαιώματα του 1966
  • το Διεθνές Σύμφωνο για τα Οικονομικά, Κοινωνικά και Πολιτιστικά Δικαιώματα του 1966
Πηγή: https://en.wikipedia.org/wiki/Universal_Declaration_of_Human_Rights

Ερώτηση: Πώς μπορεί ένα τόσο παλιό έγγραφο όπως η ΟΔΑΔ – 1948 – να είναι ακόμα χρήσιμο;

Πηγή: https://humanrights.gov.au/our-work/education/introduction-human-rights