Θέμα 3 Κίνδυνος έναντι προστατευτικών παραγόντων και ευαλωτότητας

Η παρουσία προστατευτικών παραγόντων μπορεί να κάνει ένα παιδί λιγότερο πιθανό να βιώσει άσχημες επιπτώσεις ακόμη και όταν υπάρχουν παράγοντες κινδύνου. Όταν επιδιώκεται να μειωθεί ο αριθμός των παιδιών που αντιμετωπίζουν τις βλαβερές επιδράσεις των ευάλωτων περιστάσεων ή δυσμενών εμπειριών, οι παρεμβάσεις πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τους προστατευτικούς παράγοντες καθώς και τη μείωση των παραγόντων κινδύνου. Τέτοιοι προστατευτικοί παράγοντες είναι: η οικογενειακή υποστήριξη, η βελτιωμένη στέγαση, η ανθεκτικότητα της κοινότητας και η ασφάλεια.

Οι προστατευτικοί παράγοντες και οι παράγοντες κινδύνου μπορούν να κατηγοριοποιηθούν σε ατομικό, οικογενειακό και κοινοτικό επίπεδο, ορισμένοι εκ των οποίων παρουσιάζονται κατωτέρω:

 • Κακομεταχείριση του παιδιού συμπεριλαμβανομένης της συναισθηματικής, σωματικής και σεξουαλικής κακοποίησης
 • Συναισθηματική και σωματική παραμέληση
 • Χαμηλότερο μορφωτικό επίπεδο
 • Χαμηλή αυτοεκτίμηση
 • Διαταραχή γνωστικής ανάπτυξης
 • Κακή σωματική και ψυχική υγεία
 • Κακές γλωσσικές και επικοινωνιακές δεξιότητες
 • Αναπηρία
 • Σχολικός αποκλεισμός
 • Παιδιά υπό τη φροντίδα ιδρυμάτων κοινωνικής πρόνοιας
 • Παιδιά στο σύστημα ποινικής δικαιοσύνης
 • Χρήση ναρκωτικών και αλκοόλ
 • Καλές κοινωνικές και συναισθηματικές δεξιότητες
 • Καλά ανεπτυγμένες γνωστικές δεξιότητες
 • Θετικές σχέσεις με συνομηλίκους
 • Υποστηρικτικές σχέσεις με έναν ενήλικα
 • Ευκαιρίες για αύξηση της αυτοεκτίμησης (συμπεριλαμβανομένου του αθλητισμού και των χόμπι)
 • Ανθεκτικότητα – θετική προοπτική
 • Φιλοδοξίες
 • Ενδοοικογενειακή βία
 • Κατάχρηση ουσιών στο νοικοκυριό
 • Φυλακισμένο μέλος του νοικοκυριού
 • Γονείς σε διάσταση ή σε διαζύγιο
 • Ψυχική ασθένεια στο νοικοκυριό
 • Σκληρή ή ασυνεπής ανατροφή των παιδιών
 • Φτώχεια (συμπεριλαμβανομένης της ανεργίας και του χαμηλού εισοδήματος)
 • Συνθήκες στέγασης και ιδιοκτησία
 • Σταθερό οικιακό περιβάλλον
 • Υποστηρικτικές σχέσεις
 • Υποστηρικτική ανατροφή από γονείς και από παππούδες και γιαγιάδες
 • Ασφαλείς προσκολλήσεις με έναν σημαντικό ενήλικα εκτός σπιτιού
 • Έλλειψη ευκαιριών ζωής
 • Έλλειψη κοινωνικής υποστήριξης και/ή κοινωνική απομόνωση
 • Βία, συμπεριλαμβανομένων των συμμοριών και της διακίνησης ναρκωτικών
 • Εισαγωγή διακρίσεων και κοινωνικός αποκλεισμός συμπεριλαμβανομένων παραγόντων, ενδεικτικώς, όπως το φύλο, η φυλή, ο σεξουαλικός προσανατολισμός και η αναπηρία
 • Τα ανθυγιεινά χαρακτηριστικά της γειτονιάς, όπως η ανασφάλεια, υψηλή κυκλοφορία οχημάτων και επίπεδα ατμοσφαιρικής ρύπανσης, πολλαπλές ευκαιρίες για δυσμενείς συμπεριφορές υγείας (όπως ο τζόγος και το γρήγορο φαγητό) και κακής ποιότητας ή καθόλου χώροι πρασίνου.
 • Ισχυρή κοινοτική συνοχή και κοινωνικά δίκτυα υποστήριξης
 • Ζωντανή κοινοτική ζωή με κοινωνικές και πολιτιστικές δραστηριότητες
 • Συμμετοχή στη λήψη τοπικών αποφάσεων και ακρόαση
 • Αίσθηση του ανήκειν
 • Παροχή εκπαίδευσης υγειονομικής περίθαλψης
 • Παροχή εργασίας για νέους και νέα άτομα με ενδιαφέροντα όπως ο αθλητισμός, η μουσική, η τέχνη και άλλες δημιουργικές δραστηριότητες
 • Οικονομικά προσιτή στέγη
 • Πρόσβαση σε περισσότερο υγιεινά και οικονομικά προσιτά τρόφιμα
 • Περισσότερο πράσινες κοινότητες και βελτιωμένη πρόσβαση σε χώρους πρασίνου καλής ποιότητας
 • Ασφαλείς δρόμοι