Θέμα 3 Πώς μπορούν τα παιδιά να ασκήσουν τα δικαιώματά τους;

Αυτή η ερώτηση μπορεί να φαίνεται εύκολο να απαντηθεί. Στην πραγματικότητα όμως δεν είναι!

  • Σε ό,τι και αν καταλήξετε στο Παράδειγμα 2, ένα πράγμα είναι σίγουρο: το παιδί δεν μπορεί να κλιμακώσει την αντίδρασή του με τον ίδιο τρόπο που μπορεί ένας ενήλικας.
  • Πλέον αυτού, σκεφτείτε τις περιπτώσεις που ένα παιδί μπορεί να αντιδράσει μόνο του χωρίς τη συγκατάθεση ή την καθοδήγηση του γονέα, του κηδεμόνα ή άλλου υποστηρικτικού ατόμου και επαγγελματία.
Πηγή: https://middleearthnj.org/2014/04/07/8-ways-parents-can-help-teens-to-manage-anger/
Πηγή: UNICEF Connect, via The Guardian