Θέμα 3 Συγκέντρωση των ενδιαφερόμενων μερών

Το τρίτο εργαστήριο πραγματοποιείται μετά την καθιέρωση επαφών με διάφορα τοπικά ενδιαφερόμενα μέρη. Αυτό το εργαστήριο στοχεύει στην ευαισθητοποίηση και τη συμμετοχή των ενδιαφερόμενων μερών μέσω της δημιουργίας συνεργειών και της διαμόρφωσης ενός σχεδίου δράσης. Ο χώρος διεξαγωγής αυτής της συνεδρίας θα πρέπει ιδανικά να είναι μια μεγάλη αίθουσα (δηλαδή γυμναστήριο, αίθουσα συνεδριάσεων).

Συντονιστής/ Συμμετέχοντες

Στόχοι
(Οι συμμετέχοντες θα)

Υλικά/Διάρκεια

Λέξεις-κλειδιά

Συντονιστές:

Εκπαιδευτικοί

Συμμετέχοντες:

Εκπρόσωποι από οργανισμούς ενδιαφερόμενων μερών (ιδανικά τουλάχιστον δύο από κάθε οργανισμό)

 • Προσδιορίσουν την ικανότητα του οργανισμού τους στην προώθηση των δικαιωμάτων του παιδιού.
 • Περιγράψουν τις εργασίες που μπορούν να αναλάβουν οι οργανώσεις τους.
 • Προσδιορίσουν βασικούς θεσμούς και άτομα στην κοινότητα που μπορούν να τους βοηθήσουν.

Υλικά:

 • Υπολογιστής και προβολέας
 • Παρουσίαση PowerPoint
 • Χαρτοπίνακες/λευκοπίνακας
 • Μαρκαδόροι
 • Διαφημιστικό υλικό των ενδιαφερόμενων μερών
 • Λίστες αγορών

Διάρκεια:

3 ώρες

οργανωσιακή ικανότητα, βασικοί θεσμοί, σκιαγράφηση καθηκόντων

 1. Ο συντονιστής εξηγεί τον σκοπό της συνάντησης στους συμμετέχοντες και παρουσιάζει βασικά θέματα που αφορούν τα δικαιώματα του παιδιού. Η παρουσίαση μπορεί να περιλαμβάνει τα ακόλουθα θέματα
 • Τι είναι τα δικαιώματα του παιδιού;
 • Γιατί είναι σημαντική η συνεργασία μεταξύ των ενδιαφερόμενων μερών;
 • Γιατί προσκλήθηκε καθένας από τους ενδιαφερόμενους;
 • Τι αναμένεται από αυτούς.
 • Περίγραμμα της συνάντησης.
 1. Οι εκπρόσωποι κάθε ενδιαφερόμενου μέρους τοποθετούνται σε διαφορετικούς σταθμούς όπου μπορούν να εκθέσουν το δικό τους διαφημιστικό υλικό.
 2. Τους ζητείται να ετοιμάσουν σε δύο μεγάλα χαρτιά προσφοράς και ζήτησης στα δικαιώματα των παιδιών. Υπό τον τίτλο Ζήτηση απαριθμούν τις σχετικές δεξιότητες, προϊόντα και υπηρεσίες που προσφέρει ο οργανισμός τους και υπό τον τίτλο Προσφορά αναφέρουν τις ανάγκες τους για την ανάπτυξη δραστηριοτήτων που σχετίζονται με τα δικαιώματα του παιδιού.
 3. Εν συνεχεία, ξεκινά η «διαδικασία συναλλαγών». Ένα μέλος της ομάδας παραμένει στον σταθμό και «πουλά» τα προσφερόμενα προϊόντα του ενώ τα άλλα μέλη βγαίνουν για «ψώνια» για τα προϊόντα της ζήτησής τους.
 4. Όταν τελειώσουν, οι αγοραστές και οι προμηθευτές επιστρέφουν στη δική τους ομάδα, συζητούν, δίνουν προτεραιότητες και αποφασίζουν για εφικτές συνέργειες, εντοπίζοντας πιθανούς συνεργάτες.
 5. Χρησιμοποιείται ένας δεύτερος γύρος επισκέψεων στα περίπτερα της αγοράς για τη δημιουργία συγκεκριμένων συνεργασιών. Οι συμμετέχοντες καλούνται να συλλέξουν επαφές από άλλους οργανισμούς που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την ανάπτυξη κοινών δραστηριοτήτων για την προώθηση των δικαιωμάτων των παιδιών.

Αγορά εμπειρογνωμοσύνης

https://pixabay.com/vectors/laboratory-experiment-chemistry-7234827/