Θέμα 3 Τα δικαιώματα του παιδιού στο τρέχον εκπαιδευτικό σύστημα

Το τρέχον εκπαιδευτικό σύστημα εξοικονομεί ελάχιστο – έως καθόλου – χρόνο για την άσκηση των δικαιωμάτων των παιδιών, δίδοντας επιπλέον εστίαση και προτεραιότητα σε έναν περισσότερο αυταρχικό τρόπο λειτουργίας, καθιστώντας το λιγότερο συμμετοχικό (Jeff, 2002). Πιστεύεται ότι το θέμα των δικαιωμάτων του παιδιού πρέπει να διδάσκεται από πολλούς επιστημονικούς κλάδους με τρόπο που θα βοηθά στην αντιμετώπιση περίπλοκων περιεχομένων με διαφορετικούς τρόπους (Rege, Colet & Tardif, 2008).