Θέμα 4 Εμπειρίες και δυσκολίες των ΛΟΑΤΚΙ παιδιών στο σχολείο

  • Τα σχολεία θεωρούνται συχνά ως μη ασφαλή μέρη για λεσβίες, ομοφυλόφιλους, αμφιφυλόφιλους, διεμφυλικούς, κουίρ και αναποφάσιστους (ΛΟΑΤΚΙ) μαθητές. Συχνά βιώνουν αρνητικά σχολικά περιβάλλοντα, όπου υπόκεινται σε θυματοποίηση με βάση τον σεξουαλικό προσανατολισμό, την ταυτότητα φύλου και την έκφραση φύλου. Ως αποτέλεσμα, οι ΛΟΑΤΚΙ μαθητές είναι περισσότερο πιθανό να αναφέρουν αρνητικά αποτελέσματα σωματικής και ψυχικής υγείας από τους συνομηλίκους τους.
  • Πολλοί ΛΟΑΤΚΙ μαθητές αντιμετωπίζουν πρόσθετες προκλήσεις όταν αλληλεπιδρούν με συνομηλίκους, εκπαιδευτικούς, διαχειριστές ή με τη γενική κοινότητα (δηλαδή η λέξη «γκέι», όταν χρησιμοποιείται με αρνητικό ή περιφρονητικό τρόπο, μπορεί να κάνει έναν μαθητή να αισθάνεται στεναχωρημένος). Αυτού του είδους οι προκλήσεις μπορεί ενδεχομένως να αποθαρρύνουν και να αποσπάσουν τα παιδιά από τη μαθησιακή διαδικασία, μια διαδικασία που πρέπει να αποτελεί τη νούμερο ένα προτεραιότητα κάθε μαθητή/μαθήτριας όταν εντάσσεται στο σχολείο.
  • Οι ΛΟΑΤΚΙ μαθητές είναι πιθανό να αποτελέσουν θύματα εκφοβισμού (ο εκφοβισμός που αναφέρθηκε από διεμφυλικούς μαθητές/μαθήτριες χαρακτηρίστηκε από μια περισσότερο σαφή στόχευση της ταυτότητας φύλου τους και πιο ακραία σωματική επίθεση (συχνά στις τουαλέτες του σχολείου), ιδίως σε μαθητές σε κατάσταση μετάβασης από άνδρας σε γυναίκα. Άλλες μορφές εκφοβισμού και η παρενόχληση περιελάμβαναν την προσφώνηση με το προηγούμενο όνομα και με λάθος φύλο (λεκτικός εκφοβισμός) (Earnshaw κ.ά., 2020).

Σε αντίθεση με τις εμπειρίες εκφοβισμού που αναφέρθηκαν από μαθητές, οι οποίες περιγράφηκαν ως συχνές και ενίοτε σοβαρές, πάνω από το ήμισυ των επαγγελματιών υγείας του σχολείου ανέφεραν ότι δεν υπήρξαν μάρτυρες εκφοβισμού των ΛΟΑΤΚΙ στα σχολεία τους. Ένας λόγος για αυτό θα μπορούσε να είναι το γεγονός ότι απουσιάζουν όταν εμφανίζονται τέτοιες συμπεριφορές ή το γεγονός ότι δεν έχουν τακτική επαφή με συγκεκριμένες ομάδες μαθητών, όπου λαμβάνει χώρα αυτός ο χλευασμός. Οι Earnshaw κ.ά. (2020) υποστηρίζουν ότι οι μαθητές γενικώς αναφέρουν ότι έχουν ανάμεικτες εμπειρίες όταν προσπαθούν να αναφέρουν συμπεριφορές εκφοβισμού στους επαγγελματίες υγείας του σχολείου . Η περιφρόνηση, η άρνηση βοήθειας και/ή η έλλειψη γνώσεων και δεξιοτήτων για την υποστήριξη των μαθητών ΛΟΑΤΚΙ είναι ορισμένοι από τους κύριους λόγους που συμβαίνει αυτό. Αφετέρου, οι επαγγελματίες υγείας του σχολείου θεωρούν τις αντιδράσεις τους πιο αποτελεσματικές και θετικές. Όλα τα παραπάνω επισημαίνουν την αναγκαιότητα συνεχούς επιμόρφωσης και ευαισθητοποίησης στο πλαίσιο μιας συμπεριληπτικής εκπαίδευσης.

Κατά την τελευταία δεκαετία, έχουν εμφανιστεί τέσσερις κύριες στρατηγικές στην ερευνητική βιβλιογραφία για την πρόληψη ή τουλάχιστον την ελαχιστοποίηση αυτών των κινδύνων: ειδικές πολιτικές κατά του εκφοβισμού χωρίς αποκλεισμούς, επαγγελματική ανάπτυξη σε ζητήματα ΛΟΑΤΚΙ, πόροι που σχετίζονται με τους ΛΟΑΤΚΙ και λέσχες υπό την ηγεσία μαθητών όπως το Συμμαχίες των Φύλων και Σεξουαλικότητας (GSA).

  • Οι ΛΟΑΤ μαθητές σε περιοχές με πολιτικές κατά του εκφοβισμού που περιελάμβαναν τον σεξουαλικό προσανατολισμό και την ταυτότητα/έκφραση φύλου ήταν λιγότερο πιθανό να αισθάνονται ανασφαλείς, να βιώσουν θυματοποίηση και να βιώσουν κοινωνική επιθετικότητα στο σχολείο σε σχέση με συνομηλίκους σε περιοχές που είχαν μόνο γενικές πολιτικές κατά του εκφοβισμού ή δεν είχαν προσδιορίσει πολιτικές.
  • Υπάρχουν ευρήματα που καταδεικνύουν ότι οι μαθητές σε περιφέρειες με συμπεριληπτικές πολιτικές κατά του εκφοβισμού ήταν σημαντικά λιγότερο πιθανό να αναφέρουν ότι βίωσαν λεκτική παρενόχληση και σωματικές επιθέσεις που σχετίζονται με την έκφραση του φύλου τους σε σύγκριση με συνομηλίκους σε περιφέρειες χωρίς αναγνωρίσιμη πολιτική. Τέτοια ισχυρά ευρήματα προστίθενται σε άλλα (π.χ. Hatzenbuehler & Keyes, 2013) και υποστηρίζουν ξεκάθαρα την απαρίθμηση των πολιτικών κατά του εκφοβισμού (καθώς και της ομοσπονδιακής νομοθεσίας κατά των διακρίσεων) που προστατεύουν τους μαθητές με βάση τον σεξουαλικό προσανατολισμό και την ταυτότητα/έκφραση φύλου.
https://www.sharp.com/health-news/talking-to-your-kids-about-lgbtq-topics

Δραστηριότητα 4: «Όλα τα χρώματα του ουράνιου τόξου»