Θέμα 4 Τρόποι συμπερίληψης των δικαιωμάτων του παιδιού στο εκπαιδευτικό πρότυπο παράδειγμα

Ο ιδανικός τρόπος για τη συμπερίληψη των δικαιωμάτων του παιδιού σε ένα εκπαιδευτικό πρότυπο παράδειγμα θα ήταν η συνεργασία και η από κοινού επεξεργασία ενός παιδαγωγικού προϊόντος που θα συγκέντρωνε πολλούς επιστημονικούς κλάδους από διαφορετικούς τομείς, αντιμετωπίζοντας το θέμα ως μια κοινή συμφωνία αντί ως ένα κατακερματισμένο κομμάτι γνώσης (Louviot, Moody & Darbellay, 2019).

Τα δικαιώματα του παιδιού μπορούν να διδαχθούν μέσω διαφορετικών μαθημάτων και προσεγγίσεων. Μπορείτε να διδάξετε σε έναν μαθητή το ιστορικό μέρος της Σύμβασης του ΟΗΕ και από πού προήλθαν αυτά τα δικαιώματα, αξιοποιώντας τη διδασκαλία της πολιτικής/κοινωνικής στάσης σχετικά με το πώς αποτρέπεται η εφαρμογή των δικαιωμάτων του παιδιού στο πλαίσιο του πραγματικού κόσμου. Αυτό είναι ένα από τα πολλά παραδείγματα εφαρμογής της ΕΔΠ στα σχολεία μέσω ενός υπερεπιστημονικού πλαισίου.

Από διεπιστημονική άποψη, είναι δυνατό να ενσωματωθεί η εκπαίδευση για τα δικαιώματα του παιδιού σε συνδέσμους μεταξύ των πολλών πτυχών που αφορούν τα δικαιώματα του παιδιού και τα ανθρώπινα δικαιώματα εν συνόλω.

Η διδασκαλία των δικαιωμάτων του παιδιού τόσο σε παιδιά όσο και σε ενήλικες θα μπορούσε να αποτελέσει βασικό παράγοντα ώστε να διασφαλιστεί ότι αυτά είναι γνωστά και ότι όλα τα παιδιά μπορούν να απολαμβάνουν τα ίδια δικαιώματα, και να ζουν με έναν περισσότερο υγιή τρόπο και με περισσότερη ισότητα, με την αρωγή όλων των κοινωνικών παραγόντων γύρω τους. Η εκπαίδευση θα μπορούσε να βοηθήσει τα παιδιά να συνειδητοποιήσουν ότι έχουν αυτά τα δικαιώματα και να τα ενημερώσει για το τι δικαιούνται, σχετικά με τις πολλές διαφορετικές καταστάσεις και το υπόβαθρό τους. Η ΕΔΠ μπορεί επίσης να συμβάλει ως παράγοντας ευαισθητοποίησης.

Πηγή: Iverclyde Council