Back

Modulul 1 : Înțelegerea drepturilor copiilor ca parte integrantă a Drepturilor Omului

Obiectivele Învățării

  • Să echipeze cadrele didactice cu mentalitatea necesară pentru a aborda provocările cheie cu care se confruntă sistemele educaționale în domenii asociate cu analiza și înțelegerea drepturilor copilului.
  • Să echipeze cadrele didactice cu abilități de povestire legate de drepturi, astfel încât să poată prezenta elevilor procesul și agenții de stabilire a drepturilor copilului într-un mod accesibil copiilor.
  • Să sporească cunoștințele și abilitățile profesorilor din învățământul primar și secundar pentru a se asigura că drepturile copilului sunt abordate în mod eficient, în viața de zi cu zi
  • Să capaciteze cadrele didactice pentru a-i pregăti mai bine pe copii ca viitori cetățeni adulți care au dreptul la drepturi fundamentale.
  • Să capaciteze cadrele didactice pentru a fi capabile să proceseze analogiile dintre drepturile omului, ca o categorie generală, și drepturile copilului.
  • Să capaciteze copiii, cadrele didactice și părinții pentru a crea o mai bună calitate a vieții în întreaga școală și în comunitățile locale.
Sursa: https://www.worldvision.ca/stories/child-protection/child-rights-convention-on-the-rights-of-the-child