Back

Modulul 2 : Să înțelegem nevoile tuturor copiilor, în special ale grupurilor vulnerabile de copii

Obiectivele învățării

  • Pentru a ne putea familiariza cu spectrul larg al nevoilor copiilor vulnerabili. În acest sens, sunt discutate forme particulare de vulnerabilitate, cum ar fi sărăcia, relele tratamente, neglijarea, expatrierea, precum și tulburările de neurodezvoltare și aspectele legate de drepturile LGBTQ.
  • Să propună activități practice care să îmbrățișeze conceptul de vulnerabilitate și să promoveze incluziunea și reziliența copiilor prin educarea cadrelor didactice, care joacă un rol esențial în crearea unui mediu școlar sigur și primitor pentru toți copiii, fără excepție. O atenție deosebită este acordată unor concepte precum îmbogățirea cunoștințelor culturale, empatia, reziliența, consimțământul și cooperarea între toți membrii comunității școlare.