Back

Modulul 3 : Dezvoltarea, implementarea și evaluarea unei Politici Școlare inovatoare bazate pe drepturi

Obiectivele învățării

Participanții vor deveni capabili să

  1. Să identifice factorii care promovează sau împiedică drepturile copilului în școlile lor și în comunitatea înconjurătoare
  2. Să sublinieze necesitatea de a stabili o politică bazată pe drepturi.
  3. Să discute necesitatea de a stabili sinergii în cadrul și în jurul școlilor pentru dezvoltarea unei politici bazate pe drepturi..
  4. Să analizeze comunitatea din jurul școlii pentru a identifica părțile interesate potențiale care pot funcționa ca parteneri și aliați.
  5. Să aplice practici participative pentru a identifica, sensibiliza, mobiliza și angaja părțile interesate pentru dezvoltarea ueni politici bazate pe drepturi.