Capitolul 2 Ateliere

https://pixabay.com/photos/back-to-school-pencils-rainbow-art-1576789/

Unitatea 2 ilustrează cinci ateliere de lucru care pot fi utilizate de către formatorii de cadre didactice pentru a împuternici cadrele didactice, alături de alte părți interesate (copii, părinți, părți interesate din comunitate), în procesul de elaborare a unei politici școlare bazate pe drepturi (RBSP) inovatoare.

Atelierul 1: Prezentarea noțiunii de școală bazată pe drepturi

Atelier 2: Cine este cine este cine în comunitatea locală

Atelier 3:  Reunirea părților interesate

Atelier 4: Stabilirea unui plan de acțiune pentru drepturile copilului

Atelier 5: Definirea metodelor de reflecție, evaluare și redefinire a planului de acțiune.