Subcapitolul 1 Definition of Child Vulnerability

Sursa: https://www.sdmag.co.uk/2015/11/19/safeguarding/

În general, copiii vulnerabili sunt definiți ca fiind orice copii care prezintă un risc mai mare de a suferi vătămări fizice sau emoționale și/sau de a avea rezultate slabe din cauza unuia sau mai multor factori din viața lor.

Definiția generală a Biroului Național pentru Copii dezvoltă cele menționate mai sus, adăugând că copiii pot face parte simultan din mai multe “grupuri de vulnerabilitate” și pot avea mai multe experiențe adverse în copilărie de-a lungul timpului, sporind astfel expunerea la risc.

Comisarul pentru copii (2017) identifică 8 domenii de vulnerabilitate:

  1. Sănătate și/sau dizabilitate (copii care au nevoi educaționale speciale, copii care se confruntă cu dificultăți de sănătate mintală sau fizică etc.).
  2. Circumstanțe economice (copii fără adăpost, copii care trăiesc în sărăcie sau cu locuințe instabile etc.).
  3. Caracteristicile familiei (copii din “familii cu probleme”, tineri îngrijitori, copii ai căror părinți prezintă un consum problematic de substanțe, părinți adolescenți, copii ai căror părinți pot avea o capacitate parentală limitată etc.).
  4. Angajamentul educațional (copii neangajați în educație, excluși sau în risc de excludere).
  5. Implicarea în infracțiuni/prezentarea unui comportament antisocial (copii implicați în sistemul de justiție penală/tineri infractori, membri ai unor bande).
  6. Experiența de abuz și/sau exploatare (copii traumatizați sau abuzați în orice mod, copii victime ale sclaviei moderne sau ale traficului de persoane) (Bales, Hesketh & Silverman, 2015).
  7. Copii dispăruți.
  8. Populații minoritare (copii aparținând grupurilor etnice minoritare, copii aparținând minorităților de gen, comunității LGBTQI+ etc.).
Credit de imagine: Arne Dedert/DPA/Press Association Images