Subcapitolul 2 Care sunt ”Drepturile Omului”?

Drepturile omului sunt drepturi pe care le avem pentru simplul fapt existăm ca ființe umaneele nu sunt acordate de niciun stat. Aceste drepturi universale ne sunt inerente tuturor, indiferent de naționalitate, sex, origine națională sau etnică, culoare, religie, limbă sau orice alt statut. Acestea variază de la cel mai fundamental – dreptul la viațăpână la cele care fac ca viața merite fie trăită, cum ar fi dreptul la hrană, educație, muncă, sănătate și libertate”.

Caracteristicile drepturilor Omului

  • Universale: orice persoană are dreptul la ele, indiferent unde locuiește și indiferent de legile statului în care trăiește.
  • Inalienabile: oamenii nu pot fi împiedicați să își exercite aceste drepturi decât dacă circumstanțe speciale impun această împiedicare.
  • Indivizibile și interdependente: un stat nu poate pretinde că garantează anumite drepturi ale omului, dar refuză să le protejeze pe altele. Exemplu: un guvern nu poate să încarcereze ilegal oameni și, în același timp, să pretindă că are grijă de economia națională, deoarece creează locuri de muncă. Cine va acoperi locurile de muncă vacante dacă persoanele care au dreptul sunt încarcerate fără un motiv serios?
  • Egalitate: “Toate ființele umane se nasc libere și egale în demnitate și drepturi.”. Nici exclusiv bărbați, nici exclusiv heterosexuali, nici mai în vârstă de o anumită vârstă, nici de o anumită religie sau culoare etc.: TOȚI OAMENII.

Drepturile fundamentale ale omului sunt stabilite, printre altele, prin trei instrumente internaționale principale:

  • Declarația Universală a Drepturilor Omului din 1948 (DUDO)
  • Pactul internațional cu privire la drepturile civile și politice din 1966
  • Pactul internațional cu privire la drepturile economice, sociale și culturale din 1966
Sursa: https://en.wikipedia.org/wiki/Universal_Declaration_of_Human_Rights

Întrebare: “Cum se face un document atât de vechi precum Declarația Universală a Drepturilor Omului – 1948 – poate fi încă util?

Sursa: https://humanrights.gov.au/our-work/education/introduction-human-rights