Subcapitolul 2 ”Cine” este ”cine” în comunitatea locală?

Al doilea atelier se concentrează pe tehnicile pe care profesorii, în calitate de facilitatori comunitari, le pot folosi pentru a ajuta promotorii să cartografieze comunitatea locală și să identifice părțile interesate care pot contribui la promovarea drepturilor copilului.

Facilitatori + Participanți

Obiectivele învățării

Materiale + Durată

Keywords

Facilitatori:

profesorii

Participanți:

Părțile interesate la nivel local/regional

 • Identificați instituțiile și persoanele cheie din comunitate care ar putea contribui la o inițiativă comună pentru promovarea drepturilor copilului.
 • Analizați relațiile dintre acestea și importanța lor pentru promovarea drepturilor copilului.
 • Investigați soluțiile locale, enumerați și explicați punctele forte și punctele slabe și investigați modul în care părțile interesate, în calitate de parteneri, ar putea sprijini transcenderea problemelor.
 • Planificați acțiuni de implicare a principalelor părți interesate în acest proces.

Materiale:

 • Calculator și proiector
 • Post-it-notes/ foi de hârtie
 • Flip chart/ tablă albă
 • Calculatoare cu conexiune la internet

Durată:

3 h

actori cheie, analiza relațiilor, soluții locale, implicare.

 1. Facilitatorul explică participanților scopul activității și le cere să identifice, în grupuri, principalele instituții și persoane din comunitate relevante pentru drepturile copilului și să le noteze pe o listă. Lista poate include cluburi sportive sau de tineret, organizații de caritate, ONG-uri, firme private, agenții guvernamentale.
 2. Rezultatele activității de grup sunt prezentate tuturor participanților. Apoi se folosește o discuție pentru a stabili prioritățile părților interesate.
 3. Participanții, în grupuri, desenează cercuri pentru a reprezenta fiecare instituție sau individ. Cercurile mai mari indică părțile interesate mai importante. Cercurile sunt etichetate și prezentate întregii clase.
 4. Se folosește o discuție pentru a identifica gradul de contact și de suprapunere între fiecare cerc în ceea ce privește procesul decizional. Suprapunerea are loc dacă o persoană sau o instituție îi cere sau îi spune alteia să facă ceva sau dacă acestea cooperează într-un anumit fel. Relațiile dintre părțile interesate sunt reprezentate după cum urmează: (a)cercuri separate = niciun contact, (b) cercuri care se ating = informațiile trec între instituții, (c)suprapunere mică = o anumită cooperare (d)suprapunere mare = cooperare considerabilă.
 5. Facilitatorul desenează diagramele, pe baza contribuțiilor participanților, mai întâi cu creionul și apoi ajustează dimensiunea sau dispunerea cercurilor până când reprezentarea este exactă. Se înregistrează toate părțile interesate locale care pot ajuta și se vor evidenția posibilitățile de colaborare între acestea și școală.
 1. Facilitatorul solicită fiecărui grup de participanți să se concentreze asupra unei părți interesate și să ofere sugestii cu privire la punctele forte/punctele slabe ale acesteia în ceea ce privește promovarea drepturilor copilului și sugestii de îmbunătățire, folosind o combinație de alte abilități și cunoștințe din comunitate.
 2. Toate părțile interesate locale identificate sunt ierarhizate în funcție de capacitatea lor de a oferi asistență pentru promovarea drepturilor copilului și de potențialul de colaborare cu școala și cu familiile. Pe baza prioritizării, participanții întocmesc o listă ierarhică de potențiali colaboratori.

Cum se realizează o hartă a părților interesate