Subcapitolul 4 Modalități de includere a drepturilor copilului în paradigma educațională

Modalitatea ideală de a include Drepturile Copilului într-o paradigmă educațională ar fi colaborarea și co-elaborarea unui produs pedagogic care să reunească mai multe discipline din domenii diferite, tratând această chestiune ca pe o afacere comună și nu ca pe o bucată de cunoaștere fragmentată (Louviot, Moody & Darbellay, 2019).

Drepturile copilului pot fi predate prin diferite materii și abordări. Puteți preda unui elev partea istorică a Convenției UE și de unde provin aceste drepturi, utilizând predarea atitudinii civile/sociale cu privire la modul în care se poate preveni aplicarea Drepturilor copilului în contextul lumii reale. Acesta este unul dintre multele exemple de aplicare a CRE în școli printr-un context transdisciplinar.

Dintr-un punct de vedere interdisciplinar, este posibilă integrarea educației privind drepturile copilului în legăturile dintre numeroasele aspecte care vizează drepturile copilului și drepturile omului în general.

Predarea Drepturilor Copilului atât copiilor, cât și adulților ar putea fi un factor cheie pentru a garanta că acestea sunt cunoscute și că toți copiii se pot bucura de aceleași drepturi, trăind într-un mod mai sănătos și mai egal, cu ajutorul tuturor actorilor sociali din jurul lor. Educația i-ar putea ajuta pe copii să conștientizeze că au aceste drepturi și să-i facă conștienți de ceea ce li se cuvine, având în vedere numeroasele lor situații și medii diferite. CRE poate contribui, de asemenea, ca factor de sensibilizare.

Sursa: Iverclyde Council