Subcapitolul 4 Stabilirea unui plan de acțiune pentru drepturile copilului

Acest atelier reunește reprezentanți ale tuturor părților interesate în cadrul unui consorțiu pentru a concepe și lansa un plan de acțiune pentru intervenții comune în vederea promovării Politicii Școlare bazate pe drepturi.  Va avea loc o întâlnire de grup pentrudiscuții cu coordonatorii din fiecare organizație participantă.

Facilitatori +  Participanți

Obiectivele învățării

Materiale + Durată

Cuvinte cheie

Facilitatori:

Profesorii

Participanți:

Coordonatori din partea organizației părților interesate

 • Să evalueze, să pună la punct și să stabilească prioritățile sarcinilor realizabile pentru promovarea drepturilor copilului în cadrul consorțiului de părți interesate.
 • să formuleze un plan de acțiune pentru promovarea drepturilor copilului pentru toți copiii din cadrul și din jurul comunității școlare.
 • Să lanseze activități în vederea realizării planului de acțiune.

Materiale:

 • Calculator și proiector
 • Prezentare Powerpoint cu șabloane de plan de acțiune editabile.

Durată:

3 h

sarcini, plan de acțiune, activități de lansare

 1. Facilitatorii prezintă primul proiect al scopului consorțiului. Acest scop nu poate fi altul decât promovarea Drepturilor copilului pentru toți copiii din comunitate în cadrul și în jurul școlii. Acest scop este discutat cu toți participanții, clarificat și finalizat.
 2. Se formulează obiectivele pentru realizarea scopului. Criteriile SMART sunt utilizate pentru a se asigura că obiectivele sunt Specifice / Măsurabile / Atingibile / Relevante / În timp util – într-un cadru temporal realist
 1. Facilitatorul și promotorii prezintă o listă cu toate acțiunile posibile definite în sesiunea anterioară de către toate părțile interesate. Această listă include (a) Denumirea acțiunii (b) Descrierea (c) Părțile interesate implicate.
 2. Participanții discută lista, filtrează sarcinile relevante și irelevante, asigurându-se că fiecare sarcină este clar definită și realizabilă. Facilitatorul le cere participanților să reorganizeze, dacă este necesar, lista prin prioritizarea sarcinilor. Se stabilesc termenele limită, asigurându-se că acestea sunt realiste. Se adaugă o coloană suplimentară pe tabel pentru a completa termenele limită.
 3. Discuția se concentrează apoi pe asigurarea faptului că consorțiul dispune de toate resursele necesare pentru a îndeplini sarcinile. Se adaugă o coloană suplimentară pentru resursele necesare. Partenerul principal trebuie să stabilească dacă această resursă este disponibilă în cadrul consorțiului sau trebuie obținută din exterior.  Prin urmare, discuția ar trebui să includă aspecte legate de buget.  Sponsorii externi ar putea fi identificați și trebuie definit un plan pentru a ajunge la aceștia.
 4. Facilitatorii vor înregistra sarcinile și le vor utiliza pentru a dezvolta o vizualizare a planului de acțiune. Aceasta ar putea fi sub forma unei diagrame de flux, a unei diagrame, a unei diagrame Gantt sau a unui tabel pe care toată lumea îl poate înțelege dintr-o privire.
 5. Facilitatorii prezintă vizualizarea și rezumă toate etapele necesare care trebuie parcurse. Responsabilitățile sunt alocate în mod clar.
 6. Se stabilește o sesiune de urmărire peste o lună pentru a reflecta, a evalua și, dacă este necesar, a redefini planul de acțiune.
https://slidemodel.com/how-to-present-an-action-plan/

Vizitați pagina web de mai sus pentru a afla mai multe despre cum să prezentați un plan de acțiune