Subcapitolul 6 Cine a creat drepturile copilului?

Occidentalii au tendința de a percepe existența drepturilor ca pe un status quo etern. Rareori ne uităm în urmă pentru a afla cum a ajuns omenirea la recunoașterea drepturilor omului. În ceea ce privește drepturile copiilor, această contemplare este și mai rară.

Recenta criză a refugiaților, războiul dintre Rusia și Ucraina și alte evenimente geopolitice similare, ne-au reamintit relativitatea care poate avea un impact asupra drepturilor omului, în special asupra drepturilor celor mai vulnerabili: copiii.

Este extrem de important ca elevii să înțeleagă că nu ar trebui să considere niciodată că drepturile lor sunt de la sine înțelese. Dintr-un motiv simplu: drepturile lor sunt rezultatul unei evoluții sociale foarte recente.

Sursa: https://news.harvard.edu/gazette/story/2023/02/how-does-ukraine-war-end-experts-say-2023-could-prove-decisive-dangerous/
Sursa: UNICEF/UN0605554/Remp

Pe de altă parte, diverși autori se îndoiesc de universalitatea drepturilor copilului, în ciuda încercărilor semnatarilor UNCRC de a le stabili ca atare.

Convenția ONU cu privire la drepturile copilului (CDC) pornește de la premisa drepturile copilului sunt universalizabile, dar întrebarea care se pune aici este dacă drepturile specifice copiilor pot fi universalizate, având în vedere experiențele diverse ale copilăriei în întreaga lume .”: să ne gândim, de exemplu, la copiii înfometați din Yemen, lăsați să moară în timpul războiului civil în curs de desfășurare și la copiii abuzați găzduiți în cadrul sistemului de asistență socială de profil înalt al Islandei.

Cu alte cuvinte, ‘este un semn al omniprezenței gândirii drepturilor faptul un organism precum Organizația Națiunilor Unite, ale cărui state membre îmbrățișau ideologii conflictuale și posedau culturi foarte diferite, a fost totuși capabil promulge o astfel de declarație [precum Declarația Universală a Drepturilor Omului]”, în timp ceeste greu ne gândim la vreo idee care fi atins o statura similară în rândul comunității internaționale […] Puține state sunt dispuse respingă categoric ideea de drepturi ale omului și puține guverne sunt dispuse se prezinte în mod deschis în fața lumii ca fiind violatoare ale drepturilor omului…”. ”

Sursa: WFP/Annabel Symington
Sursa: Arctic Adventures

Context istoric

Grecia Antică

În Grecia Antică, chiar și în patria democrației, Atena, copiii nu erau văzuți ca persoane. De exemplu, tatăl care era conducătorul ”oikos” (ceea ce astăzi am numi ”gospodărie”) avea dreptul de a ”expune” un copil al său pe care îl recunoștea, ceea ce înseamnă că ”avea dreptul să-l lase să moară sau să spere că altcineva va avea grijă de el/ea”.

Sursa: ancientgreece.co.uk

Evul Mediu European

În Evul Mediu European ,,nu exista copilărie”. Un italian rătăcitor în Anglia secolului al XV-lea a remarcat că “lipsa de afecțiune a englezilor se manifestă puternic față de copiii lor, căci după ce îi au acasă până la vârsta de șapte sau nouă ani, îi trimit la muncă în casele altor oameni”.

Sursa: https://www.historyextra.com/

Secolul al XVII-lea

Abia în secolul al XVII-lea ”copilăria a ajuns să fie considerată o etapă distinctă a vieții. John Locke, un gânditor englez din secolul al XVII-lea, vedea mintea unui nou-născut ca pe o foaie albă, care trebuia completată de cei mai mari și mai buni”.

Sursa: https://www.myartprints.co.uk/a/italianschool17thcentury/threechildreninaninterior.html

Secolul al XIX-lea

În Secolul al XIX-lea, Franța a devenit laboratorul viu al drepturilor copilului. În 1841 au intrat în vigoare primele legi privind munca copiilor, iar în 1881 copiii au primit prin lege dreptul la educație.

Sursa: https://www.history.com/topics/industrial-revolution/child-labor

Primul Război Mondial

După Primul Război Mondial, Liga Națiunilor, strămoșul Organizației Națiunilor Unite, a adoptat Declarația drepturilor copilului (Declarația de la Geneva din 1924). Acesta este primul instrument internațional care este dedicat drepturilor copilului.

Doilea Război Mondial

Oroarea celui de-al Doilea Război Mondial și a Holocaustului au dat naștere UNICEF (1947) și Declarației Universale a Drepturilor Omului (ONU, 1948), care stipulează că “maternitatea și copilăria au dreptul la îngrijire și asistență specială” (articolul 25).

1966

În 1966, Pactul internațional cu privire la drepturile civile și politice (PIDCP) și Pactul internațional cu privire la drepturile economice, sociale și culturale (PIDESC) actualizează și specializează dispozițiile Declarației universale din 1948. Printre altele, acestea protejează copiii împotriva exploatării și recunosc încă o dată dreptul la educație.

1979

Organizația Națiunilor Unite a declarat anul 1979 Anul internațional al copilului.

1989

În 1989, a fost semnată Convenția Națiunilor Unite privind drepturile copilului, care a intrat în vigoare un an mai târziu. Din acel moment, drepturile copilului devin un domeniu sistematic de interes juridic, studii și intervenții.

1999

În 1999 este semnată Convenția privind cele mai grave forme de muncă a copiilor, iar în 2000 este semnat protocolul opțional la Carta internațională a drepturilor copilului privind participarea copiilor la conflictele armate.

Sursa: https://thelabourngr.com/, https://www.stimson.org/

2007

În 2007, Convenția privind protecția copiilor împotriva exploatării sexuale și a abuzurilor sexuale (”Convenția de la Lanzarote”) este adoptată de Consiliul Europei.

2011

În preambulul său, Convenția Consiliului Europei privind prevenirea și combaterea violenței împotriva femeilor și a violenței domestice din 2011 (”Convenția de la Istanbul”) recunoaște că ”copiii sunt victime ale violenței domestice, inclusiv ca martori ai violenței în familie”