Back

Modul 1: Razumevanje otrokovih pravickot sestavni del človekovih pravic

Učni cilji

  • Opremiti učitelje z miselnostjo, ki pripomore k reševanju ključnih izzivov, s katerimi se soočajo izobraževalni sistemi na področjih, povezanih z analizo in razumevanjem otrokovih pravic.
  • Opremiti učitelje z veščinami pripovedovanja zgodb o pravicah, da bodo lahko na otrokom prijazen način predstavili proces in nosilce otrokovih pravic.
  • Izboljšati znanje in spretnosti osnovnošolskih in srednješolskih učiteljev, da bi zagotovili učinkovito vsakodnevno obravnavo otrokovih pravic.
  • Usposobiti učitelje za boljšo pripravo otrok kot bodočih odraslih državljanov, ki so upravičeni do temeljnih pravic.
  • Usposobiti učitelje, da bodo znali razbrati analogije med človekovimi pravicami kot splošno krovno kategorijo in otrokovimi pravicami.
  • Usposobiti otroke, pedagoško osebje in starše za ustvarjanje boljše kakovosti življenja v celotni šoli in lokalnih skupnostih.
Vir: https://www.worldvision.ca/stories/child-protection/child-rights-convention-on-the-rights-of-the-child