Back

Modul 2: Razumevanje potreb vseh otrok, zlasti ranljivih skupin otrok

Učni cilji

  • Spoznati širok spekter potreb ranljivih otrok. V tem smislu so obravnavane posebne oblike ranljivosti, kot so revščina, slabo ravnanje, zanemarjanje, preselitev, pa tudi nevrorazvojne motnje in vprašanja, povezana s pravicami LGBTQ.
  • Predlagati praktične dejavnosti, ki vključujejo koncept ranljivosti ter spodbujajo vključevanje in opolnomočenje otrok, z izobraževanjem učiteljev, ki imajo ključno vlogo pri ustvarjanju varnega in prijaznega šolskega okolja za vse otroke brez izjeme. Posebna pozornost je namenjena konceptom, kot so bogatenje kulturnega znanja, empatija, odpornost, dogovor in sodelovanje med vsemi člani šolske skupnosti.