Back

Modul 3: Razvoj, izvajanje in vrednotenje inovacij šolske politike, ki temelji na pravicah

Učni cilji

Udeleženci bodo znali:

  1. Prepoznati dejavnike, ki spodbujajo ali ovirajo otrokove pravice v njihovi šoli in okolici.
  2. Poudariti potrebo po vzpostavitvi strategije upravljanja povodja.
  3. Razpravljati o potrebi po vzpostavitvi sinergij znotraj šol in v njihovi okolici za razvoj strategije upravljanja povodja in porečja.
  4. Analizirati skupnost, ki obdaja šolo, da bi ugotovili morebitne zainteresirane strani, ki bi lahko delovale kot partnerji in zavezniki.
  5. Uporabiti participativne prakse za prepoznavanje, ozaveščanje, mobilizacijo in vključevanje zainteresiranih strani v razvoj načrta upravljanja povodja.