Enota 2 Delavnice

https://pixabay.com/photos/back-to-school-pencils-rainbow-art-1576789/

Enota 2 prikazuje pet aktivnosti, ki jih lahko uporabijo izvajalci usposabljanja učiteljev, da bi učitelje skupaj z drugimi zainteresiranimi stranmi (otroci, starši, zainteresirane strani iz skupnosti) opolnomočili v procesu razvijanja inovacij na pravicah temelječe šolske politike.

  • Aktivnost 1: Predstavitev pojma šole, ki temelji na pravicah
  • Aktivnost 2: Kdo je kdo v lokalni skupnosti
  • Aktivnost 3:  Povezovanje zainteresiranih strani
  • Aktivnost 4: Določitev akcijskega načrta za otrokove pravice
  • Aktivnost 5: Opredelitev metod za razmislek, vrednotenje in ponovno opredelitev akcijskega načrta.