Tema 1 Konvencija ZN o otrokovih pravicah

  • Konvencija Združenih narodov o otrokovih pravicah, podpisana leta 1989, je pomemben sporazum držav, ki so se zavezale, da bodo varovale otrokove pravice.
  • Konvencija o otrokovih pravicah pojasnjuje, kdo so otroci, vse njihove pravice in odgovornosti vlad.
  • Vse pravice so povezane, vse so enako pomembne in jih otrokom ni mogoče odvzeti.