Tema 1 Opredelitev ranljivosti otrok

Vir: https://www.sdmag.co.uk/2015/11/19/safeguarding/

Na splošno so ranljivi otroci opredeljeni kot vsi otroci, pri katerih obstaja večje tveganje, da bodo zaradi enega ali več dejavnikov v njihovem življenju utrpeli telesno ali čustveno škodo in/ali imeli slabše življenjske pogoje.

Splošna opredelitev nacionalnega urada za otroke zgoraj navedeno razširja in dodaja, da so lahko otroci hkrati v več kot eni “skupini ranljivosti” in da imajo lahko več neugodnih izkušenj iz otroštva, kar povečuje izpostavljenost tveganju.

Komisar za otroke (2017) opredeljuje 8 področij ranljivosti:

  1. Zdravje in/ali invalidnost (otroci s posebnimi izobraževalnimi potrebami, otroci, ki se soočajo s težavami v duševnem ali telesnem zdravjem itd.).
  2. Ekonomske okoliščine (brezdomni otroci, otroci v revščini ali nestabilnih stanovanjskih razmerah itd.).
  3. Značilnosti družine (otroci iz “težavnih družin”, mladi skrbniki, otroci, katerih starši konzumirajo različne snovi, starši najstniki, otroci, katerih starši imajo morda omejene vzgojne sposobnosti itd.).
  4. Vključenost v izobraževanje (otroci, ki niso vključeni v izobraževanje, so izključeni ali jim grozi izključitev).
  5. Vpletenost v prekrške/ nesocialno vedenje (otroci, vključeni v kazenskopravni sistem / mladi prestopniki, člani tolp).
  6. Izkušnja zlorabe in/ali izkoriščanja (travmatizirani ali na kakršen koli način zlorabljeni otroci, otroci, ki so žrtve sodobnega suženjstva ali trgovine z ljudmi) (Bales, Hesketh in Silverman, 2015).
  7. Pogrešani otroci.
  8. Manjšinske populacije (otroci iz manjšinskih etničnih skupin, otroci iz spolnih manjšin, LGBTQI+ skupnosti itd.)
Slika: Arne Dedert/DPA/Press Association Images