Tema 2 Kaj je človekova pravica?

”Človekove pravice so pravice, ki jih imamo samo zato, ker obstajamo kot človeška bitja, in jih ne podeljuje nobena država. Te univerzalne pravice so lastne vsem nam ne glede na narodnost, spol, nacionalno ali etnično poreklo, barvo kože, vero, jezik ali kakršen koli drug status. Segajo od najosnovnejših – pravice do življenja – do tistih, zaradi katerih je vredno živeti, kot so pravice do hrane, izobraževanja, dela, zdravja in svobode.

Značilnosti človekovih pravic

  • Univerzalnost: vsakdo je do njih upravičen ne glede na to, kje živi, in ne glede na to, kaj določajo zakoni določene države, v kateri živi.
  • Neodtujljivost: ljudem ni mogoče preprečiti uveljavljanja teh pravic, razen če to preprečijo posebne okoliščine.
  • Nedeljivost in soodvisnost: država ne more trditi, da zagotavlja nekatere človekove pravice, drugih pa ne zagotavlja. Primer: vlada ne more nezakonito zapirati ljudi in hkrati trditi, da skrbi za nacionalno gospodarstvo, saj ustvarja delovna mesta. Kdo bo pokril prosta delovna mesta, če bodo ljudje, ki imajo to pravico, zaprti brez resnega razloga?
  • Enakopravnost: “Vsi ljudje se rodijo svobodni in enaki v dostojanstvu in pravicah.” Nihče ni nad drugimi. Niti izključno moški, niti izključno heteroseksualci, niti starejši od določene starosti, niti določene vere ali barve kože itd.: VSI LJUDJE.

Temeljne človekove pravice med drugim določajo trije glavni mednarodni dokumenti:

  • Splošna deklaracijo o človekovih pravicah iz leta 1948 (UDHR).
  • Mednarodni sporazum o državljanskih in političnih pravicah iz leta 1966.
  • Mednarodni sporazum o ekonomskih, socialnih in kulturnih pravicah iz leta 1966.
Vir: https://en.wikipedia.org/wiki/Universal_Declaration_of_Human_Rights

Vprašanje: Kako to, da je tako star dokument, kot je UDHR iz leta 1948, še vedno uporaben?

Vir: https://humanrights.gov.au/our-work/education/introduction-human-rights