Tema 2 Kje veljajo otrokove pravice? Socialne, gospodarske in kulturne razsežnosti

Otrokove pravice zajemajo in ščitijo:

 • Družinsko življenje.
 • Šolsko življenje.
 • Prosti čas.
 • Zdravje ter telesno in duševno dobro počutje.
 • Prispevek k družbenim vprašanjem.
 • Prispevek h kulturi.
 • Prispevek h gospodarstvu.
 • Nasprotje z zakonom.
 • Sodelovanje z organi in ostalimi storitvami.
 • Uporaba tehnologije.
 • Kazniva dejanja proti otrokom in/ali njihovim družinam.
 • Potreba otrok, da se izognjejo nevarnostim, kot so vojne ali naravne nesreče, in številnim drugim delom sodobnega in prihodnjega življenja.