Tema 2 Poučevanje o otrokovih pravicah

Pri izobraževanju o otrokovih pravicah v šolah je treba upoštevati, da ne obstaja izobraževalni ukrep, ki bi pokrival vse vidike CRE, in da CRE ne zagotavlja podrobnih navodil o vseh vidikih otrokovih pravic (Kilkelly in Lundy, 2006). Glede na to je treba upoštevati zaokrožen pogled na izobraževalne dosežke; povezavo izobraževanja z drugimi pomembnimi vprašanji, ki bi lahko vplivala na življenje otrok, in priznavanje staršev kot osrednje vloge nosilcev pravic.

Takšen način razumevanja učnega procesa podpira idejo o otroku kot akterju svojega znanja in v skladu s tem izpolnjuje zahteve, povezane z izobraževanjem o otrokovih pravicah.

Louviot, Moody & Darbellay (str. 4, 2019)

Eden od vidikov, ki bi lahko veljal za ključnega pri vključevanju otrok v CRE, so rezultati, ki jih to lahko prinese. To so boljši odnosi z vrstniki, boljše socialno vedenje, izboljšanje telesnega in psihološkega zdravja ter izboljšana raven vključenosti v te zadeve. Izobraževanje o pravicah otrok bi moralo biti izvedeno s treh različnih tehnik/vidikov (Verhellen, 1999 in UN, 2011):

  • Izobraževanje o pravicah.
  • Izobraževanje na podlagi pravic.
  • Izobraževanje za pravice.