Tema 2 Ugotavljanje in izpolnjevanje potreb

Zagotoviti je treba, da imajo otroci najboljše otroštvo, da živijo v okolju, ki jih neguje in ščiti pred tveganji.

Metode za ugotavljanje potreb in ranljivosti:

  1. Indeksi v zvezi z neugodnimi izkušnjami iz otroštva (CAE)
  • ponuja pomemben pogled na izkušnje iz otroštva, ki so povezane s tveganji za zdravje in dobro počutje (ta poudarek je spodbudil ukrepe za obravnavanje ranljivosti v otroštvu in omogočil sodelovanje na lokalni ravni).

Zaskrbljujoče pa so naslednje točke:

  • obstajajo omejitve v dokazni bazi, zato jih ne smemo obravnavati ločeno od veliko širšega nabora raziskav o ranljivosti in širših socialnih determinantah zdravja (Asmussen, Fischer, Drayton in McBride, 2020).
  • omejitve in pomisleki v zvezi z uporabo “ocen škodljivih otroških izkušenj”; uporaba “ocen” je neprimerna za ugotavljanje potreb in določanje pragov za prednostno obravnavo oseb, ki so deležne storitev zgodnjega posredovanja (Asmussen, Fischer, Drayton in McBride, 2020; House of Commons Science, 2017).
  • pristop, ki temelji na oceni neugodnih izkušenj iz otroštva, predpostavlja, da je vsaka nesreča enako pomembna in ne upošteva specifičnega vzorca teh izkušenj.
  1. Oskrba in storitve, ki temeljijo na travmatskih izkušnjah
  • priznava, da mnogi od tistih, ki so morda doživeli travmo, redkeje dostopajo do storitev => socialna izključenost, stigmatizacija, pomanjkanje podpore ali napotitve naprej in možnost ponovne travmatizacije (Asmussen, Fischer, Drayton in McBride, 2020).
  • povezavo med izkušnjo travme, včasih že v otroštvu, in tveganjem za številne slabe posledice. Raziskave so na primer pokazale, da je pri brezdomcih večja verjetnost, da so doživeli določeno obliko travme, pogosto v otroštvu.
  1. Uporaba večdimenzionalnih orodij, ki beležijo dobro počutje otrok