Tema 2 Vključevanje v šolo

Za vključitev transdisciplinarnega pristopa v učni proces morajo učitelji sodelovati pri oblikovanju interaktivnih dejavnosti, ki združujejo vse disciplinarne vidike, od književnosti do matematičnih spretnosti. Zelo pomembno je tudi, da se osredotočijo na temo in ne na proces, ki bi ga običajno razvijali na podlagi disciplinarnega pristopa (Rabinowitz in Glaser, 1985).

Bistveno je, da se vsi pedagoški delavci zelo dobro zavedajo končnega cilja, tako da lahko učenci izkoristijo celoten učni okvir za poglobljeno in popolno poznavanje teme in njene številne uporabe v resničnih življenjskih problemih. Dobro uporabljen transdisciplinarni pouk lahko spodbudi pozitivne dejavnosti nad branjem in pisanjem (Lipson, Valencia, Wixson in Peters, 1993).

Vir: Mreža za integracijo in aplikacije