Tema 3 Kako lahko otroci uveljavljajo svoje pravice?

Morda se zdi, da je odgovor na to vprašanje enostaven. Vendar v resnici ni!

  • Ne glede na to, kaj boste v primeru 2 izbrali, je gotovo eno: otrok ne more stopnjevati svojega odziva na enak način kot odrasli.
  • Poleg tega pomislite na primere, ko se otrok lahko odzove sam, brez soglasja ali vodenja staršev, skrbnikov ali drugih posameznikov in strokovnjakov, ki ga podpirajo.
Vir: https://middleearthnj.org/2014/04/07/8-ways-parents-can-help-teens-to-manage-anger/
Vir: UNICEF Connect, via The Guardian