Tema 3 Otrokove pravice v sedanjem izobraževalnem sistemu

Sedanji izobraževalni sistem uveljavljanju otrokovih pravic ne namenja veliko časa ali pa ga sploh ne namenja, saj daje več pozornosti in prednosti bolj avtoritarnemu načinu delovanja, zaradi česar je manj participativen (Jeff, 2002). Menijo, da bi bilo treba temo otrokovih pravic poučevati v okviru več disciplin, kar bi pomagalo zapletene vsebine obravnavati na različne načine (Rege, Colet in Tardif, 2008).