Tema 3 Tveganje in zaščitni dejavniki ter ranljivost

Prisotnost zaščitnih dejavnikov lahko zmanjša verjetnost, da bo otrok izkusil slabe posledice, četudi so prisotni dejavniki tveganja. Pri prizadevanjih za zmanjšanje števila otrok, ki doživljajo škodljive učinke ranljivih okoliščin ali neugodnih izkušenj, je treba pri posegih upoštevati krepitev zaščitnih dejavnikov in zmanjševanje dejavnikov tveganja. Takšni zaščitni dejavniki so: podpora družini, boljše stanovanjske razmere, odpornost skupnosti in varnost.

Zaščitne dejavnike in dejavnike tveganja lahko razvrstimo na raven posameznika, družine in skupnosti, od katerih so nekateri predstavljeni v nadaljevanju:

 • Slabo ravnanje z otroki, vključno s čustveno, fizično in spolno zlorabo.
 • Čustveno in fizično zanemarjanje.
 • Nizka stopnja izobrazbe.
 • Nizko samospoštovanje.
 • Slabši kognitivni razvoj.
 • Slabo telesno in duševno zdravje.
 • Slabe jezikovne in komunikacijske spretnosti.
 • Invalidnost.
 • Izključitev iz šole.
 • Zapuščeni otroci.
 • Otroci v sistemu kazenskega pravosodja.
 • Uporaba drog in alkohola.
 • Dobre socialne in čustvene spretnosti.
 • Dobro razvite kognitivne sposobnosti.
 • Pozitivni odnosi z vrstniki.
 • Podporni odnosi z odraslimi.
 • Možnosti za povečanje samozavesti (vključno s športom in hobiji).
 • Odpornost – pozitivni pogledi.
 • Aspiracija.
 • Nasilje v družini.
 • Zloraba prepovedanih substanc v družini.
 • Član gospodinjstva v zaporu.
 • Ločitev staršev.
 • Duševne bolezni v gospodinjstvu.
 • Stroga ali nedosledna vzgoja.
 • Revščina (vključno z brezposelnostjo in nizkimi dohodki).
 • Stanovanjski pogoji in lastništvo.
 • Stabilno domače okolje.
 • Podporni odnosi.
 • Podporno starševstvo in podpora starih staršev.
 • Varna navezanost na odraslo osebo zunaj doma.
 • Pomanjkanje življenjskih priložnosti.
 • Pomanjkanje socialne podpore in/ali socialna izolacija.
 • Nasilje.
 • Diskriminacija in socialna izključenost, vključno z dejavniki, kot so spol, rasa, spolna usmerjenost in invalidnost, vendar ne omejeno nanje.
 • Značilnosti nezdrave soseske, kot so nevarna soseska, gost promet z vozili in visoka stopnja onesnaženosti zraka, številne možnosti za zdravju škodljivo vedenje (kot so igre na srečo in hitra prehrana) ter slaba kakovost zelenih površin ali odsotnost le-teh.
 • Močna kohezija skupnosti in socialne podporne mreže.
 • Živahno življenje v skupnosti z družabnimi in kulturnimi dejavnostmi.
 • Sodelovanje pri lokalnem sprejemanju odločitev in slišanost.
 • Občutek pripadnosti.
 • Izobraževanje in zagotavljanje zdravstvenega varstva.
 • Ponudba mladinskega dela in aktivnosti za mlade osebe, kot so šport, glasba, umetnost in druge ustvarjalne dejavnosti.
 • Dostopna stanovanja.
 • Dostop do zdrave in cenovno dostopne hrane.
 • Bolj zelene skupnosti in boljši dostop do kakovostnih zelenih površin.
 • Aktivna skupnost.