Tema 4 Načini vključevanja otrokovih pravic v izobraževalno paradigmo

Idealen način za vključitev otrokovih pravic v izobraževalno paradigmo bi bilo sodelovanje in soustvarjanje pedagoškega procesa, ki bi združeval številne discipline z različnih področij in zadevo obravnaval kot skupno namesto kot razdrobljeno znanje (Louviot, Moody in Darbellay, 2019).

O otrokovih pravicah lahko poučujemo v različnih predmetih in pristopih. Učence lahko poučite o zgodovinskem delu Konvencije EU in o tem, od kod te pravice izvirajo, pri pouku državljanske vzgoje pa lahko uporabite, kako preprečiti uporabo otrokovih pravic v resničnem svetu. To je eden od številnih primerov uporabe CRE v šolah s pomočjo transdisciplinarnega konteksta.

Z interdisciplinarnega vidika je mogoče izobraževanje o otrokovih pravicah vključiti v povezave med številnimi vidiki, ki se nanašajo na otrokove pravice in človekove pravice na splošno.

Poučevanje otrok in odraslih o otrokovih pravicah je lahko ključni dejavnik pri zagotavljanju, da so te pravice poznane in da lahko vsi otroci uživajo enake pravice ter živijo bolj zdravo in enakopravno s pomočjo vseh družbenih akterjev okoli njih. Izobraževanje lahko pomaga otrokom, da se zavedajo, da imajo te pravice, in jih seznani, do česa so upravičeni glede na svoje različne položaje in ozadja. CRE lahko prispeva tudi kot dejavnik ozaveščanja.

Vir: Svet Iverclyde