Tema 5 Kdo varuje otrokove pravice? Vloga neodvisnih organov

Vir: https://www.sos-jamaica.org/our-work/advocacy/childrens-rights

Varstvo otrokovih pravic – z drugimi besedami, zaščita otrok – varujejo:

 • vlada,
 • nevladne organizacije
 • in neodvisni organi,

ki v idealnem primeru sodelujejo v korist otroka (3. člen Konvencije ZN o otrokovih pravicah).

Otrok ima ne glede na svojo starost pravico do prijave in tega dejstva ne smemo nikoli prezreti ali zanemariti.

To je pomembno upoštevati, saj veliko zainteresiranih strani od otrok, ki prijavijo nespoštovanje, zlorabo ali kakršno koli kršitev svojih pravic, pogosto zahteva soglasje ali potrditev staršev.

Pomembne mednarodne kampanje in pobude za otrokove pravice poskušajo povečati ozaveščenost o zgoraj navedenem. Na primer:

 • Mednarodna kampanja ”Prekinimo molk” proti pohabljanju ženskih spolnih organov (ki se večinoma dogaja v otroštvu) fundacije ”There Is No Limit‚‘.
 • ”Vstani, spregovori! ”, ki jo je organiziral Childnet, da bi ustvaril vire, smernice in informacije za strokovnjake za ozaveščanje o spletnem spolnem nadlegovanju med mladimi, starimi od 13 do 17 let, in za povečanje števila prijav.
 • Unicefova digitalna kampanja ”Govori za svoje pravice” je namenjena temu, da ”poveste, kaj čutite, mislite in potrebujete za uveljavljanje svojih pravic”.

V EU so poleg policije, socialnega varstva in drugih organov kazenskega pregona ali institucionalnega posredovanja tudi drugi organi, ki so specializirani za varstvo otrokovih pravic. Na primer:

 • Varuh človekovih pravic za otroke: Prvi varuh človekovih pravic za otroke je bil ustanovljen na Norveškem leta 1981. Po podatkih Mednarodne mreže za pravice otrok je “vloga varuha človekovih pravic za otroke:
  • spodbujati in varovati pravice in interese otrok,
  • Izboljšanje dostopa do obstoječih pravic,
  • spodbujanje priznavanja človekovih pravic, ki še niso vključene v zakonodajo ali prakso.

Različne države imajo različne sisteme, zato lahko obstaja bodisi ločen varuh človekovih pravic za otroke za komisarja za otrokove pravice bodisi obstajajo kontaktne točke za otrokove pravice, ki obstajajo v okviru splošnih komisij za človekove pravice ali uradov varuha človekovih pravic.

Zelo pomembno je, da učence obvestite o obstoju varuha človekovih pravic v svoji državi – ali celo drugih dodatnih neodvisnih organov, ki varujejo pravice otrok. Če učence seznanite s temi organi, bodo lažje poročali ali pomagali pri poročanju drugemu otroku ali drugemu članu družine. Tukaj je seznam znanih varuhov človekovih pravic za otroke v državah partnerstva ARISE:

 • Slovenija: varuh človekovih pravic RS je med drugim pristojen tudi za pravice otrok.
 • Ciper: ciprski pooblaščenec za otrokove pravice je neodvisni organ v državi, specializiran za otrokove pravice.
 • Grčija: urad grškega varuha človekovih pravic gosti namestnika varuha človekovih pravic otrok.
 • Portugalska: portugalski varuh človekovih pravic je med drugim pozoren na izpolnjevanje otrokovih […] pravic”.
 • Romunija: romunski varuh človekovih pravic (”Avocatul Poporului”), kar dobesedno pomeni “ljudski odvetnik”) je v skladu z zakonom št. 35/1997 odgovoren tudi za pravice otrok.